Now Reading
Co z tym handicapem, czyli Światowy System Handicapowy (WHS) w pigułce

Co z tym handicapem, czyli Światowy System Handicapowy (WHS) w pigułce

10 lutego 2020 Polski Związek Golfa oficjalnie wprowadził w życie Światowy System Handicapowy (WHS). Co to oznacza dla golfistów i jak teraz będzie liczony handicap?

Czym jest WHS?

To nowy międzynarodowy system handicapowy zastępujący dotychczasowe 6 systemów istniejących w różnych krajach i na różnych kontynentach. Handicap WHS to miara umiejętności golfisty, wskazująca statystycznie typowy dobry wynik danego zawodnika. Gracz z handicapem 10 powinien w dobry dzień uzyskać wynik na 18 dołkach zbliżony do wyniku dla osoby z handicapem 10 grającym na danym polu z danych tee (zgodnie z Handicapem Pola wyczytanym z tabelki).

W jaki sposób liczy się handicap WHS?

Poprzez policzenie średniego wyniku powyżej par z najlepszych 8 z ostatnich 20 rozegranych rund golfa. Wynik ten nie uwzględnia dołków-wpadek oraz niedokończonych dołków ze względu na ograniczenie najwyższego wyniku na danym dołku do netto par +2 (double bogey netto) dla osób posiadających handicap, lub par +5 dla nieposiadających handicapu.

Wyniki te są również normalizowane ze względu na trudność pola (biorąc pod uwagę CR i SR – patrz niżej) oraz warunki panujące na polu w dany dzień (Statystyczne Warunki Gry obliczane na podstawie wszystkich wyników zdobytych na polu w dany dzień).

W przypadku rozegrania mniej niż 20 rund, liczbę branych pod uwagę wyników określa tabela widoczna w Regułach Handicapowych (np. w przypadku rozegrania 3 rund, brana pod uwagę jest najlepsza z nich, a handicap obniżony jest o -2,0 w stosunku do tego wyniku; w przypadku 15 rund obliczany jest średni wynik z 5 najniższych).

Co to jest Handicap Pola?

Jest to przelicznik handicapu WHS na konkretną liczbę uderzeń powyżej par na danym polu, z danych tee, z uwzględnieniem trudności i długości pola. Każde pole golfowe na świecie jest skalibrowane i dla każdego tee wyznaczone są dwa współczynniki – Course Rating (CR) i Slope Rating (SR). W dużym uproszczeniu, CR oznacza realny par pola dla gracza z handicapem 0, a SR skalę wzrostu trudności pola dla gorszych zawodników (w oparciu o trudność dla gracza z handicapem ok. 18).

Handicap Pola dla danego handicapu można odczytać z tabelek handicapowych widocznych w klubach oraz na stronach internetowych pól i PZG, lub, dla zainteresowanych, obliczyć na podstawie CR i SR danych tee zgodnie ze wzorem:

  • Handicap Pola = (Handicap WHS x (SR / 113)) + (CR – par)

Jak dynamicznie będzie się zmieniał handicap?

W porównaniu do poprzedniego systemu handicapowego w WHS handicapy zmieniać się będą bardziej dynamicznie, przede wszystkim „w górę” na podstawie obliczonej średniej ostatnich rund (8 najlepszych z 20). Zmiany jednak są ograniczone pewnymi algorytmami, zwanymi Ograniczeniem Zmian, np. wzrost handicapu spowolni po wzroście o 3 w stosunku do najniższego posiadanego handicapu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, oraz zatrzyma się, gdy osiągnie wartość większą o 5. Inne algorytmy wspomagają obliczania nowego handicapu po Rundach Ponadprzeciętnych (wybitnie dobrych, tj. niższych niż -7 netto).

Jak zeszłoroczne handicapy zostały przeliczone do nowego systemu?

Tak samo, jak obliczany jest handicap WHS – na podstawie najlepszych 8 z ostatnich rozegranych 20 rund golfa. Choć u niektórych zawodników różnica jest bardzo duża, średni handicap polskiego zawodnika utrzymał się na tym samym poziomie (+- 1). Największą różnicę w wysokości handicapu zobaczą zawodnicy, którzy poprzedni handicap EGA mocno obniżyli pojedynczymi bardzo dobrymi rundami, grając jednocześnie bardzo wiele rund na dużo gorszym poziomie.

Czy WHS to sprawiedliwy system?

Stworzenie systemu zajęło wiele lat, a w prace nad nim było zaangażowanych wielu statystyków. Choć idealny system handicapowy nie istnieje, WHS przedstawiany jest jako statystycznie najuczciwszy, w największej liczbie przypadków realnie odzwierciedlający aktualny poziom umiejętności gracza.

WHS kładzie bardzo duży nacisk na uczciwość i ograniczenie możliwości „oszukania” systemu. Istotną rolę w pilnowaniu graczy będą pełniły choćby klubowe komisje handicapowe.

Przykładowo, nawet gdy zawodnik nie odda karty wyników po prawidłowo rozegranej rundzie (np. w turnieju), wynik ten i tak będzie musiał się znaleźć w historii rund danego gracza i tym samym będzie użyty do obliczenia handicapu, z możliwością nałożenia dodatkowych kar przez komisję handicapową (zależnie, czy zawodnik nie oddał wyniku, aby mu się handicap nie podwyższył lub nie obniżył).

fot. shutterstock.com

Tekst Wojciech Waśniewski

© 2023 Magazyn golfowy GOLF&ROLL, wydawca: G24 Group Sp. z o.o