Teraz czytasz
Golf na byłym wysypisku śmieci? Jak najbardziej!

Golf na byłym wysypisku śmieci? Jak najbardziej!

Na polu golfowym Zawarcie w Gorzowie Wielkopolskim trwają przygotowania do hucznego otwarcia, które według planów ma oficjalnie rozpocząć działalność już 8 czerwca. 

Zawarcie będzie obiektem 9-dołkowy, ale za to usytuowany niemal w sercu miasta, zaledwie 300 m od zajezdni autobusowej, 10 min drogi ze ścisłe­go centrum miasta.

Pierwsze ekspertyzy dotyczące budowy pola golfowego na byłym składowisku odpadów zostały wykonane już w 2004 r. Wysypi­sko śmieci od wielu lat nie funkcjonowało, jednak niektórzy mieszkańcy nadal trakto­wali ten teren jako dzikie śmietnisko, a jego usytuowanie w pobliżu Warty (obszar jest w części terenem zalewowym) uniemożli­wiało zaadaptowanie go pod inne inwestycje.

„Celem była przede wszystkim rekultywacja terenów zdegradowanych, której efektem fi­nalnym miało stać się 9-dołkowe pole golfo­we wraz z niezbędną infrastrukturą: domem klubowym, driving range’em i parkingiem”, mówi Magdalena Sobierajczyk, dyrektor do spraw marketingu i rozwoju w Zakładzie Utylizacji Odpadów, który jest właścicielem obiektu.

ZUO z prezesem Markiem Wrób­lewskim na czele szybko dostrzegło bowiem korzyści wynikające z zagospodarowania terenu pod funkcje rekreacyjne, biznes plan zakładający budowę pola gol­fowego przygotowany przez ZUO spotkał się z akceptacją ze strony Prezydenta Gorzowa Wielkopol­skiego Tadeusza Jędrzejczaka (miasto ma 100 proc. udziałów  w ZUO) i w ten sposób, po tym jak uporano się ze skomplikowanym aspektem formalno-prawnym (m.in. przepisy dotyczące ochrony środowiska), inwestycja w 2010 r. mogła w końcu ruszyć.

Za niecałe półtora tygodnia golfiści i mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego będą mogli zagrać na nowym polu golfowym. Inwestycja kosztowała 4,5 mln zl. W dniu uroczystej inauguracji pola odbędzie się z tej okazji specjalny turniej, akademia golfa na driving range dla mieszkańców, gry i zabawy dla dzieci oraz występ Piotra Gąsowskiego.

W przyszłości ZUO ma zamiar kontynuować już rozpoczętą szeroką akcję promocyjną, nakłaniającą mieszkańców miasta do przyjścia na pole. Jak mówi menedżer pola oraz head pro Ro­bert Woźniak: „Jednym z głównych celów jest prowadzenie szkoleń dla dzieci. Wiele razy próbowano szkolić młodzież w ramach wychowania fizycznego i w trakcie godzin lekcyjnych. Najczęściej jednak powstawały bariery logistyczne. Na chwilę obecną udało się nawiązać współpracę z jednym nauczy­cielem wychowania fizycznego. Dzieci będą przyjeżdżały na lekcje systematycznie, a pod koniec roku całe szkolenie zakończy się egza­minem na zieloną kartę, by na wakacje każ­dy mógł wejść na pole i spróbować swoich sił. Dodatkowo, regularnie co 3 tygodnie pole będzie organizowało otwarte dni dla miesz­kańców Gorzowa i innych zainteresowanych, a także Ogólnopolski Dzień Golfa. Stworzenie szkółki dla caddie’ech, to kolejny pomysł na promocję golfa, przecież wielu słynnych gol­fistów właśnie w ten sposób zaczynało swoją karierę”.

„Naszym celem jest stworzenie otwartego obiektu sportowego dla szerokiej rzeszy lu­dzi. Pole golfowe Zawarcie ma pełnić funkcje społeczno-rekreacyjne. Mieszkańcy Gorzowa będą mogli swobodnie z niego korzystać”, dodaje Magdalena Sobierajczyk. ZUO ma też ściśle określone cele, jakim powinno służyć publiczne pole: ak­tywizacja mieszkańców, rozwinięcie ich zainteresowań, szkolenie dzieci.

Ceny na obiekcie mają być niskie, więc szanse, aby zaszczepić golfo­wego bakcyla wśród mieszkańców miasta, są spore. Promocją ma zająć się ZUO przy niepisanym wsparciu Gorzowskiego KG, który będzie działać przy polu.

„Nie zależy nam na elitarności. Najważniejsza jest dla nas dostępność i powszechność. Chcemy też tworzyć alternatywę dla dzieci”, mówi prezes GKG Sławomir Klusek. Roczna opłata na polu członkowska ma oscylować w wysokości 800 zł, green fee na 9 dołków to wydatek rzędu 40 zł.

Informacje na www.golfzawarcie.pl

fot. shutterstock.com

© 2021 Magazyn golfowy GOLF&ROLL, wydawca: G24 Group Sp. z o.o