Now Reading
Pole golfowe

Pole golfowe

Pole golfowe… To przemyślana przestrzeń, gdzie nic nie jest przypadkowe. Sprawdź, czego możesz się spodziewać!

Pole golfowe

To obszar służący do gry w golfa o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu hektarów. Pełnowymiarowe pole golfowe liczy 18 kolejno ponumerowanych dołków, jednak popularne są również pola mniejsze, 9-dołkowe. Każdy dołek na polu golfowym ma określoną liczbę uderzeń (tzw. par), w których gracz powinien go rozegrać. W zależności od długości dołka par wynosi 3, 4 lub 5. Liczba par poszczególnych dołków sumuje się jako par danego pola.

Pola golfowe służą do gry zarówno mężczyznom, kobietom, dzieciom, zawodowcom i amatorom. Dla przykładu, kobiety, które zazwyczaj uderzają piłki na mniejsze odległości niż mężczyźni, w celu wyrównania szans grę na poszczególnych dołkach zaczynają z tzw. damskich tee (miejsce startu oznaczone specjalnymi znacznikami). W praktyce oznacza to, że ten sam dołek golfowy ma inną długość dla mężczyzn-zawodowców, amatorów, inną dla kobiet i inną dla juniorów.

Przy niektórych polach golfowych działają małe, treningowe pola golfowe, zazwyczaj 9-dołkowe, które służą do nauki początkującym. Pola takie to rodzaj miniatur pól właściwych.

O ile większe pola golfowe położone są zazwyczaj poza miastami, często w znacznej od nich od nich odległości, to driving range spotkać można w samych centrach polskich aglomeracji. Trening na driving range’u polega na wybijaniu piłek ze specjalnych przygotowanych do tego stanowisk. Nie używa się do tego własnych piłek, jest to wręcz zabronione. Zazwyczaj wydają je specjalne maszyny po wrzuceniu do nich zakupionych wcześniej w recepcji klubowej żetonów. Aby trenować na driving range’u, nie trzeba posiadać również własnego sprzętu golfowego, gdyż praktycznie na każdym obiekcie można go sobie wypożyczyć. Driving range oprócz tego, że mogą funkcjonować samodzielnie, znajdują się również przy polach golfowych.

Kluby golfowe

Przy każdym polu golfowym, czy driving range’u działa zazwyczaj klub golfowy, zrzeszający ludzi, których wspólną pasją jest golf. Życie klubu golfowego to nie tylko turnieje klubowe, ale często także inne formy aktywności towarzyskiej, takie jak np. wspólne obchodzenie równych uroczystości czy świąt. Centrum życia klubowego stanowi zazwyczaj domek klubowy znajdujący się na polu golfowym. Często znajduje się tam restauracja lub bar, w niektórych także siłownia lub w zależności od obiektu, inne dodatkowe udogodnienia dla golfistów.

Aby wstąpić do klubu golfowego, należy po prostu uiścić opłatę członkowską. Stawki za przystąpienie do klubu w Polsce różnią się w zależności od tego, czy działa on przy większym polu golfowym, driving range’u czy jest klubem bez pola. Warto zdać sobie jednak sprawę, że aby grać w golfa, wcale nie trzeba być członkiem klubu golfowego. Aby rozegrać rundę na polu, wystarczy po prostu uiścić opłatę (tzw. green fee) w recepcji. Koszty rundy golfa na pełnowymiarowym, 18-dołkowym polu golfowym w kraju w zależności od pola, pory roku i dnia tygodnia (w weekendy jest przeważnie drożej) oscylują pomiędzy 100 a 300 zł. Jest to jednak rozrywka na jakieś 4-5 godzin.

© 2023 Magazyn golfowy GOLF&ROLL, wydawca: G24 Group Sp. z o.o