Now Reading
Podstawowe zasady gry

Podstawowe zasady gry

Rozpoczynając swoją przygodę w golfem, warto zdać sobie sprawę, że golf to sport, w którym ogromną rolę odgrywają reguły i etykieta. Biblią golfistów jest mała książeczka zatytułowana „Reguły gry w golfa”, w której zawarte są wszystkie, często bardzo szczegółowe zasady tej gry. Co dwa lata organizacje za to odpowiedzialne (brytyjska R&A i amerykańska USGA) publikują aktualizacje reguł. Podstawowe zasady gry w golfa pozostają jednak niezmienne.

W skrócie

W skrócie, gra w golfa polega na przejściu pola golfowego, składającego się zazwyczaj z 18 dołków, chociaż bywają również pola mniejsze (np. 9-dołkowe). W golfie termin „dołek” nie odnosi się jedynie dziury z ziemi, do której golfiści starają się wbić swoje piłki. Dołek w szerszym rozumieniu, to obszar pomiędzy miejscem startu (tzw. tee), w którym golfista oddaje pierwsze uderzenie, a właśnie dołkiem w ziemi sensu stricto, który znajduje się na obszarze gładko ściętej trawy (tzw. putting green, green). Gra przedstawia się następująco: zawodnik zaczyna uderzenia z kolejnych tee (miejsce startu), by przy pomocy kolejnych uderzeń umieścić piłkę na greenach, a finalnie w dołkach.

Od tee do dołka rozciąga się obszar krótko skoszonej trawy (tzw. fairway). To tu najlepiej posyłać piłki, by potem łatwiej wybijać je dalej. Wzdłuż fairwaya znajduje się natomiast tzw. rough, obszar wysoko, celowo nieskoszonej trawy. Piłkę, która się tam znajdzie, trudno jest potem uderzyć.

Na polu golfowym znajdują się także takie miejsca, które mają utrudnić grającemu rozegranie dołka w jak najmniejszej liczbie uderzeń. Są to np. bunkry, czyli doły wypełnione piaskiem, czy przeszkody wodne. Istnieją odpowiednie reguły, które definiują, jak należy się zachować, kiedy nasza piłka się w nich znajdzie.

Każdy dołek ma swoje par, czyli normę, określającą ilość uderzeń, w jakich zawodnik powinien go pokonać. Jeśli dołek jest par 5, oznacza to, że gracz powinien pokonać go przy pomocy pięciu uderzeń. Jeśli pokona go uderzając piłkę 4 razy, to może być z siebie dumny. Mówi się wtedy, że miał birdie lub że pokonał dołek 1 uderzeniem poniżej par. Jeśli uda nam się zakończyć go np. w 2 uderzeniach to zagraliśmy ten dołek na -2 (uzyskaliśmy tzw. eagle). Kończąc go zgodnie z jego normą, czyli w 4 uderzeniach, uzyskamy na tym dołku par, 5 uderzeń (+1) to bogey, a 6 uderzeń (+2) to double bogey. Każdy wyższy wynik będzie po prostu liczony, jako +3, +4, +5…itd. Gracze po przejściu każdego dołka swoje wyniki spisują na specjalnych kartach wyników (tzw. scorecard).

Krótki zarys reguł

  1. Celem gry w golfa jest ukończenie odpowiedniej liczby dołków w jak najmniejszej liczbie uderzeń (stroke play) bądź wygranie jak największej liczby dołków (match play).
  2. W golfie piłkę musimy uderzać przeznaczonym do tego sprzętem (kijami golfowymi). Nie możemy piłki popychać, rzucać itp.
  3. Dziura z flagą, do której celujemy, znajduje się na greenie. Jest to miejsce z bardzo krótko ściętą trawą. Poprzez ukończenie danego dołka rozumiemy umieszczenie piłki w dziurze .
  4. Grę na każdym dołku rozpoczynamy z miejsca zwanego tee. Zazwyczaj każdy dołek ma kilka tee. W zależności od wieku, płci czy statusu (amator, zawodowiec), nasze tee znajdować się będzie w innym miejscu (bliżej lub dalej) i oznaczone będzie innym kolorem palików. Zawodnik musi ustawić piłkę pomiędzy dwoma palikami lub maks. dwie długości kija za palikami, (czyli dalej od miejsca, gdzie znajduje się dziura z flagą, do której celujemy), nigdy przed palikami.
  5. Tee jest jedynym miejscem, gdzie możemy położyć piłkę na specjalnym kołeczku w celu jej łatwiejszego uderzenia. Kołeczek ten także nazywa się tee. Kiedy nasza piłka wyląduje na greenie, nie możemy uderzyć we flagę. Na greenie możemy oznaczyć miejsce położenia naszej piłki (kładziemy znacznik za piłką) i jest to jedyne miejsce, kiedy po oznaczeniu położenia piłki możemy ją podnieść i wyczyścić. Potem nalezy piłkę odłożyć dokładnie w to samo miejsce, skąd była podniesiona.
  6. Piłkę rozgrywamy, z miejsca, w którym leży. Nie można zmieniać jej położenia, ani obszaru, na którym się ona znajduje. Są oczywiście sytuacje, szczegółowo opisane w regułach, które niwelują działanie tej zasady.
© 2023 Magazyn golfowy GOLF&ROLL, wydawca: G24 Group Sp. z o.o