Now Reading
Urządzenia do pomiaru odległości – co na to reguły?

Urządzenia do pomiaru odległości – co na to reguły?

Zaktualizowane w 2019 „Reguły gry w golfa” [Reguła 4.3] pozwalają na używanie UPO bez potrzeby stosowania reguł lokalnych. Jednak kiedy klub lub komitet turniejowy chce ograniczyć ich użycie, nadal może wprowadzić reguły lokalne, które tego zabraniają.

Nawet jeśli urządzenia te są dozwolone, wiele z nich ma funkcje, do których ciągle nie masz dostępu podczas 7urniejów…

Możesz…

  • zmierzyć odległość w linii prostej między dwoma punktami,
  • uzyskać dostęp do wykresu długości pola opartego na informacjach historycznych,
  • wpisać swoje wyniki na dołkach,
  • wprowadzić informacje o uderzeniu do późniejszej analizy (np. wykorzystany kij i lokalizacja),
  • mieć dostęp do lokalnej prognozy pogody.

Nie możesz…

zmierzyć zmian wysokości

obliczyć efektywnej odległości na podstawie zmiany wysokości lub innych warunków wpływających na odległość uderzenia,

zmierzyć innych warunków, które mogą wpływać na grę, takich jak prędkość czy kierunek wiatru,

interpretować informacji o odległości lub kierunku, takich jak użycie urządzenia w celu uzyskania zalecanej linii gry lub doboru kija.

www.randa.org

© 2023 Magazyn golfowy GOLF&ROLL, wydawca: G24 Group Sp. z o.o