Teraz czytasz
The Open od kulis

The Open od kulis

Komentatorzy turniejów golfowych, dodajmy na całym świecie, mają problemy z podawaniem na gorąco interpretacji Reguł Gry w Golfa w zdarzeniach, które obserwujemy w transmisjach na żywo. Ian Pattinson podczas tegorocznego The Open, po raz dziewiąty pracował dla BBC, jako doradca do spraw Reguł. Wraz z dwójką komentatorów TV, obserwował turniej ze stanowiska BBC, udzielał w imieniu R&A informacji i analiz przydatnych komentatorom i widzom. Dzięki jego relacjom możemy też zajrzeć za kulisy jednej z najbardziej znanych imprez sportowych i poznać kilka ciekawych szczegółów.

W The Open pracowało 72 sędziów z 18 krajów, wszyscy prowadzili rejestry z kontroli czasów gry grupy, do której zostali desygnowani i oraz rejestry wydawanych rulingów. Pod koniec każdego dnia raporty te były przekazywane do Davida Rickman (Director of Rules and Equipment Standards for The R&A), odbywał się briefing, gdzie wszelkie problemy i zagadnienia, które mogłyby mieć znaczenie w dniu następnym były szczegółowo dyskutowane. Z analizy tych raportów można wiele wywnioskować na temat warunków gry i problemów z jakimi spotykali się gracze.

Generalnie na tegorocznym The Open było nudno z punktu widzenia pracującego sędziego, ale to oznacza, że warunki do gry były dobre i gra przebiegała płynnie. I tak oto w pierwszej rundzie 56 sędziów nie wydało żadnego rulingu, pozostali podejmowali decyzje w bardzo szerokim zakresie Reguł, prym wiodły uwolnienia bez kary od sztucznych utrudnień nieruchomych (wieże TV, trybuny), dotyczyło to 10 zawodników. W drugiej rundzie 40 zawodników skorzystało z uwolnienia od przypadkowej wody, większość przypadków dotyczyła bunkrów, ale żaden z zawodników nie zdecydował się na uwolnienie poza bunkrem z uderzeniem karnym.

Innym znakiem świadczącym o dobrych warunkach gry był fakt, że w ciągu dwóch dni 156 golfiści rozegrało 5616 dołków i tylko dwadzieścia razy pojawiła się deklaracja piłki nie do zagrania. Dla porównania w 1995 The Open właśnie reguła piłki nie do zagrania była używana najczęściej, podobnie jak w 1996 i 2001.

Nie zdarzyły się sytuacje, które w przyszłości przytaczane będą, jako casusy w interpretacji Reguł, o dwóch sytaucjach jednak warto wspomnieć.

Grupa Hideki Matsuyama’s była wzięta “on the clock” na 15 dołku z powodu out of position w stosunku do grupy z przodu i 15 minutowego opóźnienia wg czasówki. Jego pierwszy zły czas został zmierzony w trakcie pierwszego putta na 15 dołku i było to 1 minuta i 12 sekund. Nadal grupa była out of position. Drugi zły czas Matsuyama miał na 17 dołku, drugie uderzenie zajęło mu 2 minuty 12 sek. To spowodowało karę jednego uderzenia za wolną grę( Reguła 6-7), dodaną do wyniku na 17 dołku, w rezultacie wynik na dołku wyniósł 6. A w sumie jego końcowy wynik na par 71 zmienił się na 72 i w efekcie miał 3 uderzenia do lidera.

Drugi zdarzenie związane było z piłką przeszkadzającą w grze (Reguła 22-2). Na putting greenie 4-tego dołka McDowell przełożył markera, ponieważ leżał na linii puttowania Tigera Woodsa. Potem McDowell ponownie przełożył markera, tym razem na oryginalne miejsce i wykonał putta. Niemniej kamery tego nie pokazały i widzowie TV zgłaszali zastrzeżenia odnośnie gry z niewłaściwego miejsca, Sprawa została wyjaśniona jeszcze w trakcie rozgrywania dołka. Tego typu sytuacje z udziałem widzów zgłaszających problem, nie są łatwe dla zespołów sędziowskich, z tego chociażby powodu ich praca, musi być zorganizowana w sposób opisany powyżej, który może niektórym wydawać się „zbyt rozbudowanym”.

Nowy obraz

Opracowano na podstawie The Open Blog

© 2021 Magazyn golfowy GOLF&ROLL, wydawca: G24 Group Sp. z o.o