Teraz czytasz
Reguły gry w golfa: Idzie nowe!

Reguły gry w golfa: Idzie nowe!

W 2012 r. dwie organizacje zarządzające golfem – R&A i USGA – rozpoczęły weryfikację, której celem było opracowanie zestawu przepisów wprowadzających golfa w nową epokę. Zmodyfikowana wersja reguł ma wejść w życie 2019 r. Co już wiadomo i co to oznacza dla golfistów?

Z jakiego powodu doszło do zmian w regułach gry w golfa, najlepiej wyjaśnia David Rickman, dyrektor wykonawczy R&A: „Golf to prosta gra. Uderz, znajdź i uderz jeszcze raz. O ile założenie tego sportu jest proste, to ostatnio mieliśmy odczucia, przynajmniej na korytarzach R&A i USGA, że niektóre przepisy gry nie były już takie proste. Istnieją dwie poważne obawy dotyczące obecnych reguł: że są zbyt skomplikowane, ich cel nie jest jasny oraz że mają one ograniczone znaczenie dla wielu golfistów. Chcemy, aby zasady były łatwiejsze do zrozumienia i do stosowania przez wszystkich”.

W marcu ubiegłego roku R&A i USGA ogłosiły pierwsze wyniki modernizacji, czyli główny zestaw proponowanych zmian mających na celu uczynienie gry „bardziej spójną, prostszą i uczciwszą”. Następnie przeprowadzono 6-miesięczne konsultacje i to informacje zwrotne od golfistów i organizacji golfowych pomogły dopracować ostateczną wersję „Reguł gry w golfa”, która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. Regułom tym towarzyszyć będą dwie dodatkowe publikacje „Edycja reguł dla gracza” oraz „Przewodnik”, który zastąpi obecną książkę z decyzjami.

  1. Na czym polegają zmiany w „Regułach gry w golfa”?

Zmniejszona została liczba reguł z 34 do 24. Osiągnięto to poprzez zmodyfikowanie przepisów, łącząc określone procedury stosowania uwolnień i usuwając bardzo specyficzne informacje dotyczące komitetów, które są poza zainteresowaniami golfisty-amatora. Główną osią ustawiania reguł było ujednolicenie procedur, tak aby były takie same, bez względu na obszar pola, w którym zdarzenie ma miejsce.
Podstawowe zasady dotyczące pojedynczych meczy i pojedynczych uderzeń są zawarte w regułach 1-20. Inne formy gry (w tym gry z partnerem) są opisane w zasadach od 21 do 24.

2. W jaki sposób będą przedstawiane nowe reguły?

Nowe „Reguły gry w golfa” zostały napisane nowoczesnym, prostszym stylem, który używa bardziej popularnych słów, krótszych zdań, wypunktowanych list i objaśnień. Pojawią się ilustracje i schematy. Każda nowa reguła będzie zawierała „deklarację celu”, która pomoże wyjaśnić kluczowe pojęcia. Na przykład reguła 12 w nowym wydaniu „Reguł” dotyczy bunkrów i zawiera następujące stwierdzenie opisujące bunkier i uzasadnienie specjalnych przepisów mających zastosowanie, gdy piłka się w nim znajduje:

Cel reguły 12: „Reguła 12 jest szczególną regułą dla bunkrów. Bunkier to specjalnie przygotowany teren przeznaczony do testowania umiejętności gry z piasku. Aby upewnić się, że gracz zmierzy się z tym wyzwaniem, istnieją pewne ograniczenia dotyczące dotykania piasku przed wykonaniem uderzenia oraz miejsc, gdzie piłka może zostać uwolniona w bunkrze.”

3. Czy technologia pomoże graczom uzyskać dostęp do nowych reguł?

Liczba golfistów i sędziów uzyskujących dostęp do „Reguł” na smartfonach, tabletach i komputerach stale rośnie. R&A I USGA nadal zamierzają wykorzystywać technologie w przedstawianiu nowych zasad na różnych platformach cyfrowych, kompatybilnych z różnymi urządzeniami elektronicznymi. Przewiduje się jeszcze większe wykorzystanie linków, filmów i funkcji wyszukiwania zapewniających szybki i skuteczny dostęp do odpowiedzi na pytania o przepisy.

4. Jakie publikacje otrzymają golfiści?

Reguły zostaną przedstawione w dwóch publikacjach. W tej chwili nie znamy ich polskich nazw, ale można je opisać jako pełną, podstawową wersję „Reguł gry w golfa” i „Edycję reguł dla gracza”. Ta druga będzie podstawową publikacją udostępnioną golfistom na całym świecie. Całość jest napisana w drugiej osobie l. poj. (używając „ty” zamiast „gracz”) i jest znacznie krótszą wersją „Reguł gry w golfa”, co ułatwi znalezienie odpowiedzi, gdy pojawią się sporne sytuacje na polu golfowym. Edycja ta będzie prawdziwym podręcznikiem przepisów, a nie tylko podsumowaniem lub „krótkim przewodnikiem”. Będzie wyglądać jak pełne reguły i mimo że jej tekst będzie skondensowany, da taką samą odpowiedź, jaką można znaleźć w pełnym wydaniu. Rzadziej występujące sytuacje nie będą uwzględniane, niemniej „Edycja dla gracza” podpowie, gdzie znaleźć te odpowiedzi w pełnej wersji „Reguł”.

5. Gdzie będzie można znaleźć zasady, które kierują komitetami odpowiedzialnymi za turnieje i pole golfowe?
W ramach zmiany informacje, które odnoszą się tylko do komitetów kierujących zawodami lub polem golfowym (w szczególności reguła 33 obecnych przepisów) zostały usunięte z „Reguł gry w golfa” i zostaną opublikowane w osobnym dokumencie, zwanym „Procedurami komitetu”. Dokument ten obejmie wszystkie kwestie związane z prowadzeniem rozgrywek (takie jak np. rozdawanie kart wyników) oraz wprowadzenie reguł lokalnych i ich zalecanych sformułowań.

6. Czy w przyszłości będzie książka z decyzjami?
Pojawi się nowa publikacja, roboczo nazwana „Podręcznikiem”, w którym będzie można znaleźć obszerne wskazówki dotyczące interpretacji reguł. Podręcznik ten zastąpi „Decisions on the Rules of Golf” i będzie zawierać objaśnienia w odniesieniu do każdej reguły. Uznano, że słusznie krytykowano fakt istnienia pewnych „ukrytych reguł”, czyli takich, które można znaleźć tylko w książce „Decisions”. Przykładem takich „ukrytych reguł” są decyzje dotyczące przywracania oryginalnych warunków położenia piłki, które zostały zmienione już po tym, jak piłka się zatrzymała (na przykład, gdy uderzenie innego gracza wykonane z bunkra spowodowało, że na piłkę gracza, leżącą w pobliżu putting greenu, został narzucony piasek). W obecnych regułach nie ma informacji, że zawodnik jest uprawniony do przywrócenia poprzedniego stanu, w jakim znajdowała się jego piłka. Aby uniknąć takich problemów, zawartość ponad 100 kluczowych decyzji zostanie umieszczona w treści „Reguł”. Takie podejście sprawia, że sama książeczka reguł jest dłuższa, ale ma to za cel umożliwienie czytelnikowi znalezienia wszystkich odpowiedzi w jednym miejscu.

7. Czy będzie nowa książka „Decisions on the Rules” na rok 2018?
Nie. Aktualna edycja „Decisions on the Rules of Golf 2016–2017” będzie obowiązywać do momentu wejścia w życie nowych reguł w 2019 roku.

PRZYKŁADY ZMIAN:
Piłka przemieszczona przypadkowo
Jeśli gracz przypadkowo przesunie piłkę podczas jej szukania lub przypadkowo przesunie swój znacznik lub piłkę leżącą na putting greenie:
obecna reguła – kara jednego uderzenia,
nowa reguła – nie ma kary.
W tym miejscu należy podkreślić, że zmianie ulega też wykładnia do podjęcia decyzji na temat, dlaczego piłka się przemieściła. Gracz musiałby być praktycznie pewny lub w 95 procentach pewny, że spowodował przemieszczenie piłki. W przeciwnym razie nie ma kary. Obecnie jest tak, że wszelkie wątpliwości w takiej sytuacji są rozstrzygane na niekorzyść gracza.

Przypadkowe odbicie
Jeśli piłka gracza w ruchu przypadkowo uderzy gracza, jego caddie’ego, osobę przytrzymującą flagę lub trafi we flagę, kiedy jest przytrzymywana, wyjęta lub wzniesiona:
obecna reguła – kara jednego lub dwóch uderzeń, gdy przypadkowe odbicie dotyczy reguły 17 „Flaga”,
nowa reguła – nie ma kary.

Czas szukania zagubionej piłki
obecna reguła – gracz może szukać piłki pięć minut,
nowa reguła – gracz ma na to trzy minuty.

Wbita piłka
obecna reguła – uwolnienie jest dozwolone tylko na krótko przystrzyżonej części terenu zielonego, chyba że wprowadzono lokalną regułę zezwalającą na uwolnienie na obszarze całego terenu zielonego.
nowa reguła – gracz może skorzystać z uwolnienia bez kary dla wbitej piłki w dowolnym miejscu pola golfowego w „obszarze ogólnym” (nowy prawdopodobny termin „terenu zielonego”), chyba że komitet wprowadzi ograniczenie tylko do obszarów przyciętych do wysokości trawy na fairwayu.

Naprawianie uszkodzeń na putting greenie
obecna reguła – na putting greenie gracz może naprawiać tylko ślady po uderzeniach piłki i ślady po starych dołkach.
nowa reguła – gracz może naprawić prawie wszystkie uszkodzenia powierzchni putting greenu, w tym ślady po kolcach i zniszczenia zrobione przez zwierzęta, za wyjątkiem naturalnych niedoskonałości terenu.

Dotykanie piasku w bunkrze kijem lub ręką
obecna reguła – każde dotknięcie piasku ręką lub kijem powoduje przegranie dołka/karę 2 uderzeń karnych (z kilkoma wyjątkami).
nowa reguła – nie ma kary za wyjątkiem sytuacji, gdy gracz dotknie piasku: 1. ręką lub kijem, w celu testowania warunków w bunkrze lub 2. kijem tuż za lub przed piłką.

Gra uszkodzonym kijem
obecna reguła – gracz może używać uszkodzonego kija tylko wtedy, gdy został uszkodzony w „trakcie normalnego użytkowania podczas gry”.
nowa reguła – gracz może nadal używać uszkodzonego kija, nawet jeśli zniszczył go w gniewie.

Porada i pomoc
obecna reguła – caddie może stanąć na linii gry za graczem, podczas gdy gracz przyjmuje pozycję i podczas przygotowywania się do uderzenia, ale nie może stać tam podczas wykonywania uderzenia.
nowa reguła – caddie nie może stać na linii gry za graczem, podczas gdy ten przyjmuje postawę do uderzenia i podczas jego wykonywania.

Tempo gry
obecna reguła – nie podano żadnych zaleceń,
nowa reguła – zaleca, aby gracze wykonywali uderzenie w czasie nie dłuższym niż 40 sek.

fot. shutterstock.com

© 2021 Magazyn golfowy GOLF&ROLL, wydawca: G24 Group Sp. z o.o