Teraz czytasz
Martin Proctor: Popraw swoją grę z bunkra

Martin Proctor: Popraw swoją grę z bunkra

Dla wielu amatorów to prawdziwa pięta Achillesowa. Gra z bunkra nieraz przyczyniła się do zrujnowania wielu kart wyników. Zadziwiająca jest liczba graczy, którzy pytani o technikę wyjścia z bunkra, nie mają o niej bladego pojęcia.

Tymczasem gracze za­wodowi, wybijając piłkę z roughu lub na dołku par 5, w sytuacji gdy nie ma opcji ataku na flagę, często z preme­dytacją uderzają do bunkra tuż przy greenie. Wiedzą, iż grając z piasku, mają większą kontro­lę nad rotacją i mogą łatwiej zatrzymać swoją piłkę tuż przy fladze.

Standardowe uderzenia z bunkra

1. Narysuj linię w bunkrze treningowym pośrodku twoich stóp.

2. Stań stablilnie z piłką ułożoną około 2-3 cm przed narysowaną linią w kierunku przedniej nogi. Pochyl lekko szaft do przo­du i aktywuj bounce po­przez nieznaczne otwarcie główki kija (to, że piłka jest z przodu, nie wpłynie dra­matycznie na kąt kija i po­zycję rąk). Bounce umożliwi poślizg kija po piasku, kij nie będzie się zakopywał, czego efektem będzie po­prawa kontaktu i większa kontrola rotacji.

3. Zrób ¾ backswingu i staraj się uderzyć w linię narysowaną w piasku przed piłką, utrzymując otwartą główkę kija podczas kon­taktu. Kompresja piasku powinna wyrzucić piłkę z bunkra na green, a przy­spieszenie kija podczas impaktu zmaksymalizuje rotację.

Najczęstsze błędy:

1.Jeśli uderzy­łeś przed linią w piasek, ozna­cza to, że twoja klatka piersio­wa była zbytnio przed linią kontaktu. Jeśli tak się dzieje, przy ustawie­niu przesuń więcej ciężaru ciała na lewą nogę (w przy­padku gracza praworęcznego).

2.Jeśli kij uderza w piasek za li­nią, oznacza to, iż twoja klatka piersiowa była zbytnio z przodu tej linii. Ustaw się bardziej z tyłu i spróbuj ponownie.

Trening czyni mistrza. Przete­stuj różne kije i sprawdż, jak sprawdzają się w różnych sytu­acjach na polu golfowym. Nie bój sie eksperymentować z różnymi kijami w celu uzyska­nia różnych odległości.

KRÓTKIE UDERZENIA Z BUNKRA POTRZEBUJĄ DUŻEJ ROTACJI

To uderzenie jest trochę bardziej skomplikowane, głównie dlatego, iż wymaga od nas pewności sie­bie, a osiągniemy to tylko poprzez trening. W tym przypadku chcemy zagrać uderzenie bardzo blisko flagi, zatrzymując piłkę tak szybko, jak się tylko da.

Ustawienie

Przyjmij pozycję tak jak przy normalnym uderze­niu z bunkra, lekko przesuń dłonie do tyłu, tak aby koniec kija mierzył lekko z tyłu klamry od paska, co zwiększy kąt kija. Ułóż ręce niżej na kiju, aby powiększyć dźwignię w impakcie.

Przyspieszenie kija podczas impaktu przy utrzymaniu otwartej główki kija skierowanej w niebo wybije piłkę bardziej w górę niż w przód i stworzy maksimum tarcia w celu otrzymania maksimum rotacji.

fot. G&R/Filip Klimaszewski

© 2021 Magazyn golfowy GOLF&ROLL, wydawca: G24 Group Sp. z o.o