Teraz czytasz
Działania zabronione w hazardzie

Działania zabronione w hazardzie

Czy gracz może ścinać trawę w hazardzie podczas swingu próbnego? Czy jest za to kara?

Temat zachowań zabronionych w hazardzie, jest ciągle na czasie, ponieważ życie reżyseruje wielu przeróżnych sytuacji, których interpretacje w świetle reguł nie są szybkie i oczywiste. Dlatego na tak postawione pytania nie ma odpowiedzi w kategoriach tak lub nie, ale gdybym koniecznie musiała odpowiedzieć krótko, to po pierwsze moja odpowiedź byłaby – nie może, po drugie – są sytuacje, kiedy kara nie wystąpi. Aby wyjaśnić dokładniej, zacznijmy od dwóch przykładów.

Przykład 1. Zawodnik wykonuje swing próbny w hazardzie wodnym bez dotykania kijem golfowym ziemi, lecz dotyka kilku wysokich traw rosnących w tym hazardzie.
Przykład 2. Zawodnik wykonuje swing próbny w hazardzie wodnym bez dotykania kijem golfowym ziemi, lecz ścina kilka traw rosnących w tym hazardzie.

W obu przypadkach gracz stał kilka metrów od swojej piłki, swoim zachowaniem nie poprawił położenia piłki ani obszaru ustawienia oraz zamachu. Nie miał intencji testowania hazardu. Jaka jest interpretacja reguł w obu przykładach?

Warto przypomnieć kilka informacji, na temat w jaki sposób gracz musi zachowywać się w hazardzie, aby nie narazić się na karę, zawarte są one jest w Regule 13 Piłka grana tak jak leży i 13-4 Piłka w hazardzie działania zabronione.

I tak, gdy piłka znajduje się w hazardzie, ale też, gdy piłka, która jest podniesiona z hazardu i może być zdropowana lub położona w tym hazardzie, graczowi nie wolno:

  1. testować stanu tego hazardu lub innego podobnego hazardu,
  2. dotykać ręką lub kijem golfowym ziemi w hazardzie lub wody w hazardzie wodnym,
  3. dotykać lub przemieszczać naturalnego utrudnienia ruchomego leżącego w hazardzie lub stykającego się z hazardem.

To są zasady, od których są wyjątki. Opisano je w uwagach do tej samej Reguły 13.

Gracz może przy założeniu, że nie zrobił nic, co mogłoby uchodzić za testowanie stanu hazardu lub poprawianie położenia piłki:

  1. dotknąć ziemi lub naturalnego utrudnienia ruchomego w hazardzie lub wody w hazardzie wodnym na skutek upadku lub w celu zapobieżenia upadkowi przy usuwaniu sztucznego utrudnienia, podczas mierzenia lub zaznaczania pozycji, wydobywania, podnoszenia, kładzenia lub odkładania piłki zgodnie z odpowiednią regułą lub (b) położy swoje kije w hazardzie,
  2. w dowolnym momencie wyrównać piasek lub ziemię w hazardzie, pod warunkiem, że jedynym jego celem jest dbałość o pole i nie zostanie zrobione nic, co naruszałoby Regułę 13-2 w odniesieniu do następnego uderzenia. Jeżeli piłka zagrana z hazardu, znajdzie się poza hazardem po uderzeniu, gracz może wyrównać piasek lub ziemię w hazardzie bez żadnych ograniczeń,
  3. jeżeli wykona uderzenie z hazardu i piłka spocznie w innym hazardzie, powyższe nakazy nie mają zastosowania do kolejnych działań podjętych w hazardzie, z którego było wykonane uderzenie.

Uwaga: Gracz w każdej chwili, wraz z momentem adresowania lub przy odwodzeniu kija do tyłu w celu uderzenia piłki, może dotknąć kijem (lub w inny sposób) każdego sztucznego utrudnienia, lub konstrukcji określonej przez Komitet jako integralna część pola lub każdej trawy, krzewu, drzewa lub innych roślin.

Wracając do przykładów z początku tekstu.

Aby odpowiedzieć czy jest kara, trzeba sprawdzić czy zostały naruszone reguły. W obu przypadkach gracz nie dotykał kijem ziemi, nie poprawił położenia piłki, ani swojego ustawienia i obszaru zamachu, nie miał intencji testowania stanu hazardu. Jak na razie nie ma złamania reguł i nie ma kary. Jest jeszcze jedno pytanie, dotyczące testowania. Aczkolwiek gracz nie miał intencji testowania, to jednak w wyniku swojego zachowania mógł uzyskać wiedzę na temat stanu tego hazardu. Oznaczałoby to, że przetestował hazard, co stanowi naruszenie reguł i pojawienie się kary. Czy tak się stało zależy od typu hazardu, typu uderzenia, długości trawy itp. Każdy przypadek jest inny i wymaga analizy, jednak ścięcie trawy podczas swingu próbnego w hazardzie nie skutkuje pojawieniem się kary przyznawanej „z automatu”. Prawdopodobnie w życiu w 99 przypadkach na 100 uznane zostanie, że miało miejsce naruszenie reguł, ale w regułach jest też miejsce na ten 1  inny przypadek.  Ostatecznie w obu opisanych przykładach, gracz nie otrzyma kary, jeżeli w wyniku swojego działania de facto nie przetestował stanu hazardu.

© 2021 Magazyn golfowy GOLF&ROLL, wydawca: G24 Group Sp. z o.o