Teraz czytasz
Uwaga! Zmiany w regułach

Uwaga! Zmiany w regułach

Wraz z początkiem 2012 roku ukazał się najnowsza nowelizacja „Reguł gry w golfa”. Sprawdźcie, jakie czekają nas zmiany.

1). Piłka przemieszczona po zaadresowaniu (Reg. 18-2b)

Pamiętamy wszyscy sytuację z Masters 2008, kiedy Padraig Harrington ukarał sam siebie jednym uderzeniem za przemieszczenie piłki po jej zaadresowaniu, chociaż  faktycznie spowodowane to było nagłym, silnym podmuchem wiatru. Później to samo przytrafiło się  jeszcze kilku innym znanym graczom i to stało się sygnałem do przeanalizowania i dostosowania tej reguły do realiów współczesnej gry. Zdarzało się, że gdy turniej rozgrywany był przy wietrznej pogodzie, zawodnicy bali się podejść do piłki, aby ją zaadresować i wykonać kolejne uderzenie, aby nie zostać oskarżonym za jej przemieszczenie. Z kolei za opóźnianie gry również groziła im kara, więc w ogólnym odczuciu było to niesprawiedliwe i nieuzasadnione karać zawodnika w okolicznościach, na które on nie ma wpływu. Obecnie dodano do Reg.18-2b  zapis, który mówi, że jeżeli jest wiadome lub w zasadzie  pewne, że to nie gracz spowodował przemieszczenie swojej zaadresowanej piłki, tylko coś innego np. nagły podmuch wiatru – nie ma kary, a piłka musi być grana z nowego miejsca, tam gdzie się zatrzymała. Dla łatwiejszej interpretacji takich zdarzeń zmieniona została definicja adresowania piłki – z poprzedniej definicji usunięto element ustawienia się do uderzenia, obecnie o zaadresowaniu piłki decyduje moment oparcia kija o podłoże tuż przed piłką lub tuż za piłką. Nie ma terminu adresowania piłki w bunkrach ani w przeszkodach  wodnych, ponieważ zgodnie z Reg. 13-4 gracz nie może dotykać ani wody, ani ziemi w hazardzie.

2). Nowa wersja Decyzji 33-7/4.5

Innym sygnałem do zmiany w interpretacji reguł były wydarzenia z udziałem Camilo Villegasa  i Padraiga Harringtona. Wprawdzie  podobnych było więcej,  ale te dwa wywołały najbardziej gorące dyskusje. Zawodnicy ci zostali zdyskwalifikowani na skutek telefonicznej interwencji widzów oglądających transmisję telewizyjną z turnieju. Dopiero po obejrzeniu nagrań telewizyjnych, często w zwolnionym tempie z użyciem stop klatki, można było stwierdzić, czy istotnie wykroczenie zgłoszone przez widzów miało miejsce. Powstało pytanie, czy gracz powinien zostać zdyskwalifikowany, gdy oddał kartę wyników, która nie zawiera kary, o której nie wiedział, a tak naprawdę w wielu przypadkach, nie miał możliwości wiedzieć. Drugim pytaniem było, czy widz w fotelu przed telewizorem może pełnić rolę sędziego i przejmować obowiązki markera i współzawodników w grupie. Nikt nie wyobraża sobie, że organizator meczu piłki nożnej podejmuje działania na skutek telefonu od kibica dzwoniącego z informacją o faulu lub aucie. W odpowiedzi na pierwsze pytanie powstała nowa wersja Decyzji  33-7/4.5, która mówi, że zasadniczo dyskwalifikacja przyznana na podstawie  Reg. 6-6d za zapisanie mniejszego wyniku na dołku niż uzyskany w rzeczywistości nie może być uchylona ani zmodyfikowana. Jednakże jeśli Komitet uzna, że zawodnik mógł nie wiedzieć albo nie miał możliwości wykrycia faktu złamania reguł, to usprawiedliwionym byłoby uchylenie kary dyskwalifikacji. Uderzenia karne wynikające ze złamania reguł powinny być jednak dodane do wyniku na dołku, na którym naruszenie miało miejsce. W decyzji wymieniono kilka takich przykładowych  sytuacji, między innymi  niezauważone przez zawodnika i jego markera podwójne uderzenie, które stwierdzono dopiero przy użyciu nagrań telewizyjnych, ale już po oddaniu karty wyników, lecz jeszcze przed zamknięciem zawodów.

Odpowiedź na drugie pytanie o „widza przed telewizorem” , nie doczekała się oficjalnej  wersji, niemiej wynika ona z istoty gry w golfa – wszyscy jesteśmy sędziami w swojej grze, a będąc markerem dla zawodnika, reprezentujemy wszystkich pozostałych zawodników biorących udział w turnieju.

3). Czas startu (Reg. 6-3)

Podstawowy zapis tej reguły nie zmienił się i mówi, że gracz musi rozpocząć grę o czasie wyznaczonym przez Komitet. Zmienił się natomiast sposób nakładania kary za złamanie tej reguły. Poprzednio Komitet jeśli chciał, mógł wprowadzić możliwość złagodzenia kary za spóźnienie na start, teraz jest to zapisane na sztywno w Regułach. Obecnie jeżeli spóźnienie nie przekroczy pięciu minut, karą za niewystartowanie o wyznaczonym czasie będzie przegranie dołka w MP i dwa uderzenia w SP. Gdy opóźnienie będzie większe niż 5 minut, gracza otrzyma karę dyskwalifikacji.

Odstępstwem od ukarania zawodnika mogą być sytuacje, w których Komitet uzna, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły graczowi wystartować o wyznaczonym czasie, wtedy nie ma kary. Decyzja 6-3a/1.5 wyjaśnia, co Komitet może uznać jako „wyjątkowe okoliczności”. Z pięciu zdarzeń przedstawionych poniżej, zasadniczo tylko piąty przypadek może być uznany jako „wyjątkowe okoliczności”,  w których Komitet może odstąpić od zastosowania kary w ogóle.

  1. Gracz zabłądził podczas drogi na pole golfowe.
  2. Korki na drodze do pola golfowego spowodowały wydłużenie czasu dojazdu, znacznie powyżej przewidywanego przez gracza.
  3.  Poważny wypadek na drodze do pola golfowego bardzo wydłużył czas dojazdu.
  4.  Samochód gracza uległ awarii podczas drogi na pole golfowe.
  5. Gracz był świadkiem wypadku lub brał udział w udzielaniu pierwszej pomocy, co spowodowało wydłużeniu czasu dojazdu do pola golfowego.

Nowa decyzja  wyjaśnia też, że wcześniejszy start, przed czasem wyznaczonym przez Komitet jest takim samym złamanie reguły jak spóźnienie się na start – więc niech będzie to przestrogą dla wszystkich niecierpliwych graczy.

4). Widzenie piłki, szukanie piłki (Reguła 12-1)

Reguła 12-1 została przeredagowana i teraz bardzo szczegółowo opisuje, jakimi metodami  gracz może szukać i identyfikować piłkę w różnych okolicznościach i różnych miejscach pola golfowego. Wprowadzono cztery punkty opisujące  dozwolone zachowania w trakcie szukania i identyfikacji piłki: zakrytej piaskiem w każdym miejscu pola golfowego, zakrytej przez naturalne utrudnienia ruchome w hazardzie, leżącej w wodzie w przeszkodzie wodnej, leżącej w sztucznym utrudnieniu lub  nienormalnych warunkach ziemnych. Nowy zapis tej reguły wzbudził już wiele pytań i dyskusji, dlatego dokładne omówienie tej reguły przedstawię w następnym magazynie.

5). Działania zabronione w hazardzie (Reg. 13-4)

Jest to jedna z bardziej skomplikowanych reguł i dlatego też jest wiele decyzji,  precyzyjnie wyjaśniających, co gracz może i czego nie może robić przed wybiciem piłki z hazardu. W ostatnich latach mieliśmy kilka sytuacji, w których zawodnicy  otrzymali karę „techniczną” za złamanie tej reguły. Chodziło o zagrabienie bunkra przed wykonaniem uderzenia piłki leżącej w bunkrze. Z tego powodu w nowych regułach dodano wyjątek do Reg. 13-4, który zezwala, aby gracz zagrabił piasek lub ziemię w hazardzie w każdym momencie, również przed wykonaniem uderzenia piłki leżącej w tym hazardzie, pod warunkiem, że jedynym celem jest zadbanie o pole i nic nie zostało zrobione, co byłoby złamaniem tej reguły w stosunku do następnego uderzenia.

6). Piłka w ruchu odbita lub zatrzymana przez czynnik zewnętrzny (Reguła 19-1)

Do tej reguły dodano uwagę, która bardzo szczegółowo wyjaśnia, co gracz ma zrobić, gdy jego piłka będąca w ruchu zostanie umyślnie odbita lub zatrzymana przez czynnik zewnętrzny. Celowe odbicie lub zatrzymanie piłki nie zdarza się często, więc nie przytaczam reguły, warto natomiast pamiętać, gdzie szukać instrukcji postępowania, gdy ktoś z życzliwości zatrzyma naszą piłkę lub wręcz przeciwnie złośliwie ją odbije.

7). Granie ze złego miejsca w stroke play (Reguła 20-7c)

W nowej uwadze wymieniono sytuacje, w których kary się nie sumują, a mianowicie jeżeli gracz otrzymuje już  karę za wykonanie uderzenia ze złego miejsca, wtedy nie ma dodatkowej kary za:

  • podmienienie piłki, gdy jest to niedozwolone;
  • upuszczenie piłki, gdy Reguły wymagają, by była położona  i odwrotnie, położenie piłki, gdy Reguły wymagają, by była upuszczona;
  • upuszczenie piłki nieprawidłową metodą;
  • wprowadzenie piłki do gry przez osobę nieupoważnioną przez Reguły.

8). Nagrody za hole-in-one

Graczy amatorów ucieszy z pewnością zmiana w Statusie Amatora w kwestii wysokości nagrody za hole-in-one. Obecnie golfista amator  za hole-in-one może przyjąć nagrodę o dowolnej wartości, również w formie gotówki. Warunkiem jest, że hole-in-one musi być trafione w czasie rozgrywania rundy golfa lub wydarzeń związanych z turniejem. Oddzielne konkursy z wielokrotnymi próbami lub konkursy przeprowadzane nie na polu golfowym, ale np. na driving range’u lub na symulatorze oraz konkursy puttowania nie kwalifikują się pod niniejszy przepis i podlegają ograniczeniom– nagrody nie mogą być w postaci gotówki, a ich wartość nie może być większa niż 500 £.

Należy podkreślić fakt, że obie organizacje odpowiedzialne za kształt Reguł  – The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews wraz z The United States Golf Association (USGA)  postanowiły, że w związku z powrotem golfa do programu igrzysk olimpijskich format i layout „Reguł gry w golfa” będzie taki sam w każdym kraju. Przykładowo, treść na stronie 62 w Stanach Zjednoczonych odpowiadać będzie treści na tej samej stronie w wydaniu brytyjskim czy azjatyckim. Wszystkie wydania będą zawierały jednakową treść, ilustracje i fotografie.

I pamiętajcie – każdy jest sędzią w swojej grze!

„Golf&Roll” nr 1 (8)/2012

 

© 2021 Magazyn golfowy GOLF&ROLL, wydawca: G24 Group Sp. z o.o